Aspectul manuscrisului

Dacă sunteți autor independent și doriți să vă optimizați costurile unei publicări, trebuie să țineți cont de o serie de reguli, astfel încât să optimizați cât mai mult procesul de publicare.

Aspectul unei cărți

Vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni de formatare a manuscrisului dvs. pentru a optimiza și eficientiza procesul de editare și producție.

Manuscrisul dvs. trebuie să fie organizat într-un singur fișier. Acesta trebuie să fie creat cu un procesor de text precum Microsoft Word (.doc), Open Office sau orice alt procesor care salvează fișiere de tip .rtf (Rich Text Format). Pentru producție de carte digitală sau pachetele Personal șau dacă manuscrisul dvs. nu este în format electronic, Editura Virtuală poate digitiza manuscrisul dvs. la prețuri competitive.

Pentru a accesa pachetele de servicii, lucrarea dvs. trebuie să aibă un număr de cuvinte de minim 10.000. Sub acest număr de cuvinte, lucrările sunt tratate ca beneficiare de servicii individuale.

Vă rugăm să țineți cont de regulile următoare atunci când urcați manuscrisul dvs., indiferent care este pachetul de servicii pe care îl achiziționați.

Preferăm:

Fonturi Times New Roman sau Calibri. Fontul final va fi stabilit ulterior.
Folosiți tasta enter pentru a trece la un alt paragraf sau la un rând nou. Evitați folosirea tastei SPACE pentru acest lucru.
Folosiți combinația de taste Ctrl + Enter pentru a începe un capitol nou la început de pagină
Paragrafele vor fi începute cu un singur tab, de preferință de 0,5 inci (nu folosiți tasta SPACE pentru diferențierea paragrafelor) .
Note de subsol, headere și numerotare automată (folosiți funcțiile de numerotare și cele de note de subsol și headere) .

Ce trebuie să evitați atunci când formatați fișierele:

Coloane în interiorul textului. Editura Virtuală oferă layout-uri standard de carte. Introducerea de coloane poate corupe aspectul final al lucrării. Se acceptă coloane dacă ați achiziționat un pachet care conține interior cu design dedicat.
Text subliniat. Acolo unde este posibil, înlocuiți textul subliniat cu italice.
Note de subsol introduse în pagină. Dacă aveți note de subsol, marcați aceste note la sfârșitul capitolului sau al lucrării.
Imaginile inserate în manuscris.
Caractere de tip Wingdings, marcatori de tip symbol sau caractere care nu sunt disponibile în fontul curent utilizat. Folosiți marcatorii impliciți ai procesorului dvs. de text și menționați separat, într-un text de comentarii, eventualele caracteristici specifice ale textului.
Înscrierea numelui dvs. pe fiecare pagină.

Formatul fișierului (fișierelor) în care acceptăm manuscrisul:

Aproape orice procesator de text, inclusiv:

– orice versiune de Microsoft Word
– Microsoft works
– Open Office
– formatul RTF

Textele trimise în format .txt nu vor fi luate în considerație.
Formatul fișierului (fișierelor) în care acceptăm imaginile (dacă există):

– .jpg, .jpeg, .tiff, .psd, .bmp.

Formatare grafică

Toate imaginile și graficele trebuie să aibă o rezoluție de minim 300 dpi recomandată pentru o calitate corespunzătoare. Acestea includ: fotografii, diagrame, tabele, desene și, în principiu, orice altceva care nu este text.

Imaginile vor fi salvate ca fișiere de tip TIFF (.tif) sau JPEG, cu modelul de culoare CMYK (și nu RGB), la dimensiunile originale. Copertele realizate în special pentru tipărire (Pachetele Clasic) de către autor vor fi trimise în format Corel Draw (.cdr), cu textul convertit la curbe. Pentru carte digitală se acceptă și .jpeg de calitate, .tif de calitate sau .AI(fișier Adobe Illustrator).

Dacă doriți să inserați imagini pe care le dețineți ca imagini fizice (lucrări de artă, desene, fotografii pe hârtie, etc.), vă rugăm să le scanați la dimensiunea originală, cu o rezoluție de minim 300dpi.

Imaginile din interiorul lucrării vor fi convertite și inserate în alb/negru sau tonuri de gri. Momentan, nu producem cărți cu interior color.

Imaginile vor fi trimise ÎNTOTDEAUNA separat de text. NU INCLUDEȚI imagini în manuscris. Salvați imaginile cu denumiri specifice corespunzătoare: test1.jpg, test2.tif, etc. Inserați în text, exact unde doriți să fie introdusă imaginea, un marcaj de genul: <inserați imaginea test1.jpg aici>. Vă rugăm să folosiți numele exact al imaginii pentru o identificare corectă.

Numărul de imagini permis pentru inserare în conținut depinde de tipul de pachet de servicii ales. Orice inserare suplimentară se tarifează conform schemei de tarifare specifice.

Imaginile pe care ar trebui să le trimiteți (dețineți) pentru lucrarea dvs. sunt, de regulă, următoarele:

Ilustrația de copertă – pentru a fi inserată pe coperta I.
Designul copertei – .jpeg de calitate, .tif de calitate, .cdr (fișier Corel Draw) sau .AI(fișier Adobe Illustrator)
Imaginile de interior – care vor fi incluse în manuscris.
Fotografia autorului – care va fi plasată pe coperta IV.

Manuscrisul inclus într-un singur fișier:

Vă rugăm să creați un singur fișier pentru întreg manuscrisul. Nu trimiteți, de exemplu, fișiere separate cu fiecare capitol sau pagină.
Dacă trimiteţi cartea gata tehnoredactată, includeți imaginile în manuscris:

Plasați imaginile, dacă există, în locul unde doriți să fie tipărite.

În oricare altă situaţie, inserați în manuscris denumirile imaginilor şi denumiți identic imaginile pe care le atașați. Imaginile trebuie să fie atașate separat și trebuie să aibă o rezoluție de minim 300 dpi.

Powered by BetterDocs