Expedierea depozitului legal

Conform Legii Depozitului legal nr. 111/1995, republicată în noiembrie 2007, Editurile și autorii independenți trebuie să depună, în termen de 30 de zile de la apariție, 8 exemplare din fiecare carte publicată astfel: 7 exemplare la Biblioteca Națională a României și 1 exemplar la Biblioteca locală/județeană desemnată ca depozitar legal local din județul unde Editura/Autorul are sediul social/domiciliul (Biblioteca Județeană sau Metropolitană București). Deoarece MyBestseller funcționează ca editură care alocă ISBN scriitorilor independenți, neavând un plan editorial propriu, expedierea exemplarelor pentru depozitul legal este asumată de către scriitorii care solicită ISBN.

Termenul de realizare al acestei operațiuni este de 30 de zile calendaristice de la publicare, în caz contrar, vom expedia automat depozitul legal, dar vom suspenda contul dvs. la MyBestseller până când efectuați această operațiune.

Trebuie să țineți cont că, după publicare, în termenul legal, trebuie să accesați contul dvs. din MyBestseller, să descărcați Borderoul pentru depozit legal național și cel pentru depozit legal local, să le completați și să le atașați corespunzător următoarelor două achiziții și expedieri (când plasați comanda, aveți un buton pentru adăugarea borderoului):

1. Achiziționați, la preț de autor, 7 exemplare, cu mențiunea în note: pentru Depozitul Legal Național. Adresa de livrare va fi:
Biblioteca Națională a României, bd. Unirii nr. 22, Serviciul Depozit legal, Biroul Primiri, demisol, Corp BD 26, Persoana de contact: Răzvan Dincă, tel. 0213142434 /1106

Atașați borderoul pentru Depozitul legal național (descărcați aici și completați) și plasați comanda.

2. Achiziționați, la preț de autor, 1 exemplar, cu mențiunea în note: pentru Depozitul Legal Local. Adresa de livrare va fi:

Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu, Bd. Unirii nr. 301A, incinta Galeria Mall,  persoană de contact: Didina Ruscă, 0727749528

Atașați borderoul pentru Depozitul legal local (descărcați aici și completați) și plasați comanda

3. Plătiți prin transfer bancar sau cu cardul comenzile.

Powered by BetterDocs